Agencia Catalana de l'Aigua, informa sobre modificacions en l'aplicació del Cànon de l'aigua.

Dimecres, 22 de juliol de 2020 a les 00:00

La Generalitat de Catalunya ha adoptat diverses mesures urgents per fer front a les conseqüències de tot tipus derivades dels efectes de la pandèmia generada pel coronavirus COVID-19. Un dels instruments al seu abast és la fiscalitat dels tributs propis de la Generalitat, entre els quals destaca el cànon de l’aigua, l’impost ambiental finalista que finança els serveis del cicle de l’aigua.

Des del Govern de la Generalitat s’han pres mesures fiscals per poder reduir l’impacte de la crisi actual i ajudar el país a la recuperació econòmica. En el cas del cànon de l’aigua hem establert una reducció temporal de la seva intensitat que permet alleugerir -en part- les càrregues econòmiques de la ciutadania i les empreses que en són contribuents.
Per aquest motiu, l’Agència Catalana de l'Aigua ha dut a terme diverses modificacions en l’aplicació del cànon de l'aigua, les quals es detallen a continuació:
1. Mesures vinculades a la protecció de la ciutadania:
a) Usuaris domèstics: bonificació universal del 50% dels tipus aplicables durant 2 mesos de consum.
b) Usuaris domèstics que gaudeixen de la tarifa social del cànon de l’aigua: aplicació d’un tipus de gravamen 0 per a tot el seu consum.

Darrera actualització: 23.07.2020 | 13:09