ZOOM: Amplieu amb CTRL+ / Reduïu amb CTRL-
Idiomes:  esp  eng  fra

Borsa de treball

l'Ajuntament de Cabrera d'Anoia, disposa d'una BORSA DE TREBALL.

L'objecte d'aquesta Borsa de treball municipal, és per a donar cobertura urgent a llocs de treball per diverses necessitats organitzatives i possibles necessitats futures, d'acord amb el que estableix l'article 94 i següents del Decret 214/90, de 30 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament del personal al servei de les entitats locals, articles 10.2 i 55 i següents de l'Estatut bàsic de l'empleat públic, aprovat per la Llei 5/15, de 30 d'octubre.

 

Per inscriure's a la borsa de treball ho podeu fer de dues maneres:

  1. De forma presencial en horari d'oficina: dilluns a divendres de 09:00 a 14:00.
  2. Omplint el model instància que teniu al peu de pàgina i adjuntant els arxius a la instància general online.

 No seran admesos/esses  aquelles instàncies que no adjuntin:

    1. Model d'instància.
    2. Currículum vitae.
    3. DNI.
    4. Dardo (Document d'alta i renovació de demanda de cerca de feina).
Data i hora de la darrera actualització d'aquest contingut: 11/02/2019 09:22