ATENCIÓ! Campanya de Control de Gossos Potencialment Perillosos

Dimecres, 21 de febrer de 2024

Des de l'Ajuntament de Cabrera d'Anoia anunciem la posada en marxa de la Campanya de Control de Gossos Perillosos

En el cos d'aquesta notícia us recordem les obligacions que comporta la tinença d'un gos potencialment perillós, així com, les sancions que s'aplicaran si es detecten infraccions.

Tota la informació important, relativa a la qüestió, també la podeu consultar a la Ordenança Municipal sobre Tinença d'Animals de l'Ajuntament de Cabrera d'Anoia, la qual podeu trobar en aquesta web, a l'apartat de "Normativa"; "Ordenances generals".

Les races considerades GPP són les següents: Pitt Bull Terrier, Staffordshire Bull Terrier, American Staffordshire, Rottweiler, Dogo Argentino, Fila Brasileiro, Tosa Inu i Akita Inu. Així com, tots els seus creuaments.

OBLIGACIONS:

 • Identificar-lo amb Microxip
 • Estar d'alta en el Registre Municipal
 • Posseir llicència en vigor.
 • Assegurança de RC per valor igual o superior a 120.000€

SEURETAT I DEURES:

En els habitatges:

 • Tanca perimetral, incrustada al terreny, que impedeixi al animal escapar- se o saltar, evitant la lliure circulació i l'accés a espais públics i/o privats.
 • Termini màxim de 48 hores per notificar pèrdua o substracció.

En les passejades:

 • Portar sempre la llicència i el certificat corresponent d' inscripció.
 • Sempre amb corretges resistents no extensibles.
 • Morrió adequat a la raça.
 • Mostrar conducta cívica i mantenir mesures de seguretat necessàries.

INFRACCIONS

 • Gossos deslligats i/o abandonats.
 • Tinença sense llicència o caducada.
 • Passejades sense documentació, sense corretja o sense morrió.
 • Dos o més animals per persona.

TIPOLOGIA D'INFARCCIONS I VALOR DE LES SANCIONS

LLEUS: Des de 100€ fins a 400€

GREUS: Des de 401€ fins a 2.000€

MOLT GREUS: Des de 2.001€ fins a 20.000€

Darrera actualització: 21.02.2024 | 11:45