ATENCIÓ! EXCEPCIONALITAT PER SEQUERA

Dimecres, 21 de febrer de 2024

Degut a l'entrada en estat d'excepcionalitat per sequera del nostre municipi, us comuniquem les restriccions d'aigua emeses per l'Agència Catalana de l'Aigua, trameses des del Departament d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural de la Generalitat de Catalunya. 

En conseqüència, també s'ha dictat un Ban per part de l'Alcaldia d'aquest Ajuntament, que adjuntem perquè pugueu consultar.

Aquestes mesures restrictives són les següents:

- Resta prohibit el reg de jardins i zones verdes.

- Resta prohibit l'ompliment total o parcial de fonts ornamentals, llacs artificials i altres elements d'ús estètic de l'aigua.

- Resta prohibida la neteja de carrers, paviments, façanes i similars.

- Resta prohibit l'ús d'aigua per a l'eliminació de pols i matèria en suspensió a l'aire.

- Resta prohibit l'ús d'aigua per l'ompliment de piscines, llevat dels casos següents:

  • El reompliment parcial de piscines que disposin d’un sistema de recirculació de l’aigua, en les quantitats indispensables per garantir la qualitat sanitària de l’aigua.
  • En centres educatius, l’ompliment complert o parcial de piscines desmuntables de capacitat inferior a 500 litres destinades al bany d’infants.
  • Aquestes limitacions no s’apliquen a les piscines d’aigua de mar que s’omplin i es buidin sense connexió a les xarxes d’abastament i de sanejament públiques

- Es limita l'ús d'aigua per neteja de qualsevol tipus de vehicle. Només restarà permesa:

  • La neteja en establiments comercials dedicats a aquesta activitat que compten amb sistemes de recirculació de l’aigua.
  • La neteja de vehicles fora d’establiments comercials si és necessari per a mantenir la seguretat i salut de les persones i dels animals. Dintre d’aquesta categoria s’inclouen els vehicles de transport de menjar, transport d’animals (vius o morts), ambulàncies, vehicles mèdics i transport de medicaments, així com els vehicles de transport de residus. En qualsevol cas, la neteja es farà amb el mínim d’ús d’aigua possible.
  • Fora dels establiments comercials es permet únicament la neteja dels vidres, miralls, retrovisors, llums i plaques de matrícula mitjançant l’ús d’esponja i galleda.
Darrera actualització: 23.02.2024 | 08:11