Neteja de LLeres, informació a la població

Divendres, 25 de febrer de 2022 a les 00:00

Es fa avinent per a coneixement general de la població, que s’està portant  actuacions de conservació i manteniment de lleres i/o els seus marges,  en trams urbans del nucli de Can Ros.

S’està erradicant la vegetació invasora com ara les canyes, bambú, per tal replantar espècies autòctones.

La Primera actuació és la retirada de les canyes i està prevista que acabi als inicis de la primavera.

La Segona actuació  de replantada de les espècies autòctones no té encara data de inici.

L’actuació es realitzarà seguint els criteris establerts per l’ACA (Agencia Catalana de l’Aigua), pel que fa a manteniment de lleres en trams urbans.

Darrera actualització: 11.03.2022 | 09:42