ZOOM: Amplieu amb CTRL+ / Reduïu amb CTRL-
Idiomes:  esp  eng  fra

EFACT - Bústia de facturació electrònica

L'Ajuntament de Cabrera d'Anoia declara com a punt general d'entrada de factures electròniques el servei EFACT del consorci AOC.

L'EFACT és la plataforma de recepció de factures electròniques que l'Ajuntament de Cabrera d'Anoia posa a disposició dels seus preveidors. L'Ajuntament de Cabrera d'Anoia declara com a punt general d'entrada de factures electròniques l'EFAC-T.

Què és una factura electrònica?

És un document electrònic que conté el mateix tipus d'informació que hi ha en una factura tradicional i que es transmet a través de mitjans electrònics. Té validesa legal quan du una signatura electrònica avançada basada en un certificat digital reconegut que garanteix la seva autenticitat i integritat.

Quina informació ha de contenir una factura electrònica?

La mateixa que una factura en paper, és a dir:

 • Núm Factura
 • Data expedició
 • Raó Social emissor i receptor
 • NIF emissor i “receptor”
 • Domicili emissor i receptor
 • Descripció de les operacions (base imposable)
 • Tipus impositiu
 • Quota tributària
 • Data prestació del servei (si és diferent de la d'expedició)

En el cas que la factura electrònica es dirigeixi a un altre proveidor o un particular, s'accepta documents ofimàtics o documents PDF. Quan aquesta factura es dirigeix a les AAPP ha d'estar, a demès, signada electrònicament.

Depenent de l'eina de facturació que empreu us farà falta els anomentants codis DIR 3, que són:

Òrgan gestor Unitat tramitadora Oficina comptable
L01080288 L01080288 L01080288

 

També necessitareu l'adreça de l'Ajuntament i el N.I.F.

Pl.Canaletes, 1 – 08718 Cabrera d'Anoia

N.I.F. P0802800C

 

Telèfon de l'Ajuntament : 937 74 90 17

Quins certificats són vàlids per a la signatura de factures electròniques?

Per a la signatura de factures electròniques cal fer ús d'un certificat digital reconegut (certificat digital reconegut és aquell que emet una entitat certificadora i que s'allotja en un dispositiu criptogràfic). S'accepta la signatura “delegada” de factures electròniques per part d'un tercer.

Com es pot emetre factures electròniques vàlides?

 • En aquest punt diferenciaríem entre vàries situacions:

Som una empresa que ja disposa d'un programa de comptabilitat; en aquest cas, pot ser que el nostre programa ja disposi de l'opció de generació de factures electròniques o que haguem de fer un canvi de versió; disposen de mòdul de facturació electrònica la gran majoria de programes de facturació que trobem al mercat.

 • Som una empresa que fa ús de serveis de facturació a través d'alguna plataforma proveidora; Actualment, les plataformes adherides són les següents:
 1. CAIXAFACTURA (La Caixa),
 2. eFACTURA-Seres,
 3. PIMEFACTURA (veieu també efactures.cat),
 4. TS-FACTURA, la plataforma d'EDICOM, EdasFacturas (ZeroComa),
 5. B2B Router (Invinet Sistemes),
 6. CAMERFACTURA (Camerfirma),
 7. baVel (Voxel Group),
 8. Hazteunafacturae Premium (Enxendra) i BS Factura (Banc Sabadell).
 • Hem de generar MOLT poques factures electròniques (2 o 3 cada mes o menys).

La millor opció en aquest cas és fer ús del servei b2brouter que permet emetre, signar i dipositar la factura automàticament. Una altre opció és la plataforma hazteunafacturae però en aquest cas necessitarem també un certificat digital.

… i un cop tinc una factura electrònica?

Només us cal dipositar-la a la bustia de recepció de factures electròniques: cliqueu aquí

 

Data i hora de la darrera actualització d'aquest contingut: 05/03/2019 10:10