OF11 ORDENANÇA FISCAL NÚM 11, REGULADORA DE LA TAXA PER LA PRESTACIÓ DEL SERVEI DE GESTIÓ DE RESIDUS MUNICIPALS

Darrera actualització: 19.01.2024 | 10:51