Itinerari per a la difusió dels valors naturals

Itinerari per a la difusió dels valors naturalsdels torrents de la Bleda, la Cremada i de Gramar des dels nuclis de Cabrera d'Anoia

atura 2000 és una xarxa europea d'espais naturals que té com a objectiu fer compatible la protecció de les espècies i els hàbitats naturals i seminaturals amb l'activitat humana que s'hi desenvolupa, fent que es mantingui un bon estat de conservació dels hàbitats i espècies i evitar-ne el seu deteriorament. Natura 2000 és la iniciativa política europea més important de conservació de la natura.

El 70% del territori del terme municipal de Cabrera d'Anoia es troba catalogat dins espai de Natura 2000.

Per poder canviar la percepció ciutadana que la població de Cabrera té d'aquest espai, l'Ajuntament de Cabrera pretén connectar els diferents nuclis de població amb la zona de l'espai natural per acostar la població al patrimoni natural existent en el municipi.

Per altra banda, l'Ajuntament vol ordenar la visita a l'entorn a través de delimitar unes rutes per canalitzar els visitants, i descobrir les particularitats geològiques, biològiques i de fauna que té l'entorn.

En aquelles interseccions amb altres camins s'hi instal·laran senyals direccionals tipus banderola. Al llarg del recorregut dels itineraris proposem instal·lar un seguit de plafons divulgatius sobre les formacions dels salts, la flora i la fauna que podem trobar a la zona. Aquests plafons es complementaran amb un plafó a l'inici del recorregut en el que a més del nom de l'espai i de l'itinerari s'hi inclouran un seguit de recomanacions per al visitants.

Valors Botànics

La flora que trobem a la zona correspon a espècies mediterrànies. El pi blanc és l'espècie arbòria dominant, seguida per la del pinyoner, alzines i roures. El sotabosc i el matollar són de caràcter mediterrani, amb abundància del romaní, el llentiscle, el coscó, el garric, la gatosa, el ginebre, la savina, l'estepa blanca i negra.

Valors faunístics

  • Els rèptils: Les espècies principals de rèptils que hi trobarem són la serp, la serp verda i el llangardaix ocel·lat.
  • Les aus: Són les aus les que tenen major atractiu a la zona, essent la més important, no per ser la més majoritària, l'àliga cuabarrada. També hi ha presència de la mallerenga carbonera, la puput, la perdiuel tudó i l'òlibaentre d'altres. 
  • Els mamífers: Entre els mamífers hi trobem rosegadors com el ratolí de camp, l'esquirol  la rata cellarda o el talpó i  insectívors com el talp o les musaranyes. Tots ells són presa de la guineu, la mostela, la fagina o el toixóigual que ho és el conill. També hi trobarem el senglar amb unes poblacions en augment així com, per rastres trobats, cabirols.

Valors geològics

Els valors geològics de la zona tenen el seu màxim exponent en les cingleres del riu Anoia, al sud del congost de Capellades, les quals formen part de la tercera barrera de la serralada prelitoral, formant part de les serres d'Ancosa i les serres de la Llacuna i de Puigfred.

Les aigües de les rieres de les rodalies del poble de Canaletes han treballat ininterrompudament, esculpint un conjunt de fraus i salts d'aigua de gran bellesa.

Valors paisatgístics

L'interès paisatgístic es centra en l'ecosistema mediterrani, que combina els cultius de cereals, vinyes , boscos , brolla i torrents de vegetació típicament mediterrània.

El dia 16 de juny d'enguany, l'Ajuntament va aprovar la Memòria i el Projecte Tècnic “Itinerari per a la difusió dels valors naturals dels torrents de La Bleda, La Cremada i de Gramar des dels nuclis de Cabrera d'Anoia”, el pressupost del qual ascendeix a 35.332,88 € (IVA inclòs).

Aquest projecte s'ha presentat davant el Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural amb la sol·licitud d'incloure l'actuació a la convocatòria d'ajuts per al finançament d'actuacions en els espais naturals protegits de Catalunya per als anys 2014 i 2015.

Darrera actualització: 18.02.2020 | 15:54